Search

Over het natuurgebied Leudal

Middenlimburgs drie-stromenland (Uit: Limburgs Reisboek van WL. Leclercq, 1949)

Zowel de Leu- als de Zelsterbeek hebben hun dalen uitgeslepen in een hoge zandverstuiving die geheel met dennen begroeid is. De dalen zijn tamelijk breed en de beken slingeren en kronkelen er vrij ongehinderd doorheen, nu eens schurend tegen de steile, zandige wanden, dan weer meanderend door de vochtige dalbodem. De oevers zijn begroeid met dicht struikgewas: berk, eik, hazelaar, kornoelje; vogelkers, Gelderse roos, haagbeuk, lijsterbes, overschaduwd door opgaande eiken en populieren. Men kan er de mooiste bosplanten vinden en de beekoevers en afgesneden bochten herbergen een rijke flora van water- en moerasplanten. Het gehele voorjaar en de gehele zomer schalt er de zang van nachtegalen, merels, lijsters, wielewalen en tientallen kleine zangers. Het is één der allermooiste landschappen van ons land en we mogen er wel heel zuinig op zijn’.

Uit bovenstaand citaat blijkt dat men midden vorige eeuw al onder de indruk was van het Leudal. Dat het nog steeds een uniek gebied is blijkt onder meer uit het feit dat het gebied wordt beschermd door Natura 2000, een project waarmee de Europese Unie de biologische diversiteit in Europa in stand wil houden.

Beversporen in Het Leudal

Van het natuurgebied Leudal is 340 hectare onderdeel van Natura2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de soortenrijkdom te behouden. Voor het Leudal gaat het onder meer om de natuurlijke leefomgeving van de bever.

Zie Natura2000 Leudal detailinformatie en de video Bevers bij hoogwater in het Leudal.

Cultuurhistorie van Het Leudal

Naast de prachtige natuur van Het Leudal is er ook veel te genieten van de cultuurhistorie binnen en rondom dit gebied. Prachtige watermolens, kastelen, kloosters en kapellen, boerenhoeven, grafheuvels en nog veel meer. 

Uitgebreide informatie hierover is beschikbaar in de B&B.