Omgeving

Het Leudal

Middenlimburgs drie-stromenland

‘Zowel de Leu- als de Zelsterbeek hebben hun dalen uitgeslepen in een hoge zandverstuiving die geheel met dennen begroeid is. De dalen zijn tamelijk breed en de beken slingeren en kronkelen er vrij ongehinderd doorheen, nu eens schurend tegen de steile, zandige wanden, dan weer meanderend door de vochtige dalbodem. De oevers zijn begroeid met dicht struikgewas: berk, eik, hazelaar, kornoelje; vogelkers, Gelderse roos, haagbeuk, lijsterbes, overschaduwd door opgaande eiken en populieren. Men kan er de mooiste bosplanten vinden en de beekoevers en afgesneden bochten herbergen een rijke flora van water- en moerasplanten. Het gehele voorjaar en de gehele zomer schalt er de zang van nachtegalen, merels, lijsters, wielewalen en tientallen kleine zangers. Het is één der allermooiste landschappen van ons land en we mogen er wel heel zuinig op zijn’.

(Uit: Limburgs Reisboek van WL. Leclercq, 1949)

Uit bovenstaand citaat blijkt dat men midden vorige eeuw al onder de indruk was van het Leudal. Dat het nog steeds een uniek gebied is blijkt onder meer uit het feit dat het gebied wordt beschermd door “Natura 2000“, een project waarmee de Europese Unie de biologische diversiteit in Europa in stand wil houden.

Klik hier voor een impressie van het veelzijdige Leudal!

 

Interessante websites met informatie over Het Leudal en omgeving: